Vrátenie daní z príjmu z Anglicka - Veľkej Británie - UK

 

 

Daňový systém v Austrálii vyžaduje, aby každá osoba majúca príjmy v Austrálii odvádzala zálohy na daň z príjmu. Táto osoba môže požiadať o vrátenie preplatku dane. Požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu je možné najskôr po skončení finančného roka. Pre zvýšenie šance na vrátenie preplatku na dani z príjmu je nutné byť na území Austrálie najmenej 186 dní.

Dôležitou zvláštnosťou daňového systému Austrálie je ten fakt, že finančný rok nekončí na konci kalendárneho roku, ale až 30.6. nasledujúceho roku, teda po skončení kalendárneho roku.

Finančný rok trvá od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roku.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov naspäť. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:

Income táx vo výške 29 %

Medical Insurance táx vo výške 1,5 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Austrálií len časť finančného roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmov v priemere 500 AUD!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky.

Zdravotné a sociálne poistenie však nie je možné vrátiť.

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Austrálie?
Navštívte stránky DENDAX, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

Počas Vášho pobytu v Austrálii je potrebné:
- požiadať o Tax File Number TFN (číslo sociálneho poistenia, obdoba nášho rodného čísla).
Kde požiadať o TFN? TFN Vám vydá najbližšiu kanceláriu Australian Tax Office ATO. Kde je táto kancelária, to Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname.

K žiadosti budete potrebovať:
- cestovný doklad (pas) a pracovné povolenie (pracovné alebo študijné vízum)
Pretože perióda vydania TFN je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v Austrálii, je nutné si vziať potvrdenie o prijatí žiadosti o TFN, kde bude vyznačené dočasné TFN. Toto dočasné NIN odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky adresy Vašich bydlísk v Austrálii

Pred odchodom z Austrálie alebo pred ukončením zamestnania:
- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, formuláre PAYG Payment Summary
- povedzte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskou trvalú adresu, túto adresu by mal zamestnávateľ oznámiť finančnému úradu.
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať PAYG Payment Summary, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulativními údaji za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky.

Aké výhody získate s DENDAXOM?
nízka cena za poskytované služby
navrátená čiastka je vyššia
garancia správneho postupu podľa platných zákonov
transparentné služby
bohaté skúsenosti
komunikácia v rodnom jazyku

Navrátenie daní z príjmu z Nového Zélandu

Daňový systém na Novom Zélande vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roku. To je potrebné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Ďalšou dôležitou zvláštnosťou daňového systému na Novom Zélande je, že finančný rok nekončí na konci kalendárneho roku, ale až 31.3. nasledujúceho roku, teda po skončení kalendárneho roku.

Finančný rok trvá od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roku.

O vrátenia preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov naspäť. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky .

Pre zvýšenie šance na vrátenie preplatku na dani z príjmu je nutné byť na území Nového Zélandu najmenej 186 dní.

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:
PAYEE Income tax 19.5 % - 45 %
MEDICARE -ACC earners’ levy 1.2% (je obsiahnutá v PAYEE Income tax, maximálne však $1,130.71)
Pretože väčšina pracovníkov pracuje na Novom Zélande len časť roka, je každému z nich vrátený preplatok PAYEE Income tax, v priemere 300 EUR!!!

Zdravotné a sociálne poistenie však nie je možné vrátiť.

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Nového Zélandu?
Navštívte stránky DENDAX, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

Počas Vášho pobytu na Novom Zélande je potrebné:
- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade
- požiadať o daňové číslo, tzv. IRD
- poznačte si všetky adresy Vašich bydlísk na Novom Zélande

Pred odchodom z Nového Zélandu alebo pred ukončením zamestnania:
- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní (Je treba získať originál!)
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by zamestnávateľ mal dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať originál „ročného vyúčtovania zárobkov a daní“, uchovajte si všetky výplatné pásky, najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

Aké výhody získate s DENDAXOM?
nízka cena za poskytované služby
navrátená čiastka je vyššia
garancia správneho postupu podľa platných zákonov
transparentné služby
bohaté skúsenosti
komunikácia v rodnom jazyku


 

 

 

 

 

 

 

 

www.vratenie-dani.dendax.com          www.surf.sk          www.poistisiauto.sk          www.vratenie-dani.xity.eu

vratenie dani z USA    vratenie dani-Presov    cestovne poistenie    letenky    ceske dane    vraceni dani    loxa autobaterie  vraceni dani z Anglie vraceni dani z USA     vraceni dani z Irska     vratenie dani z Holandska    tax back     autobaterie-Presov   vratenie dani   lacne autobaterie    poistenie auta    vratenie dani z uk    lekar-nemecko    vratenie dani z Anglicka    vratenie dani z Irska  autodoplnky-Presov   autobaterie-Presov dendax      vrateniedani.info   vrateniedani.com

 

 

©www. vratenie-dani .sk   All rights reserved